wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 6.04.2020 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 990 - Osób online: 3
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Informacje o nowogardzkim kinie "Orzeł"

Kino Orzeł znajduje się w budynku Nowogardzkiego Domu Kultury.

Nowogardzki Dom Kultury

Pl. Wolności 7
72-200 NOWOGARDMapa dojazdu:
Mapa dojazdu do kina Orzeł w Nowogardzie

KASA KINA
tel. (91) 39 26262
czynna na 1 godz. przed seansem

BILET ULGOWY
przysługuje dzieciom, uczniom i studentom do 25 roku życia
Honorujemy karty International Student Identify (ISIC)

GRUPY ZORGANIZOWANE
powyżej 15 osób + opiekun

CENY BILETÓW
Normalny:
12 zł
Ulgowy: 11 zł
Zbiorowy: 10 zł

sala kinowa Orzeł Nowogard


Regulamin Kina

w Nowogardzkim Domu Kultury

tel. 91 39 26 262

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania z Kina w NDK w Nowogardzie.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wstęp do Sali Kinowej - jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
 2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Nowogardzki Dom Kultury w Sali Kinowej zabrania się:
  1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  2. Korzystania z telefonów komórkowych.
  3. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.
  4. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
 3. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych.
 4. Szatnia jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana.
 5. Za rzeczy pozostawione na Sali Kinowej, nie ponosimy odpowiedzialności.
 6. Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 7. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 7 widzów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rezerwacji miejsc można dokonywać tylko na nowości filmowe (tzw. filmy kasowe) - telefonicznie pod numerem telefonu 91 39 26 262 lub osobiście w Kasie Kina z wyprzedzeniem do 5 dni.
 2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja - najpóźniej 30 min przed seansem.
 3. Kasa Kina - czynna jest na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
 4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 10 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
 5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.
 6. Zwrot za bilety na film jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.
 7. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.
 8. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 10 osób.
 9. Dzieci do lat 4 wchodzą na seans bezpłatnie.
 10. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieka jednego opiekuna:
  1. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 20 podopiecznych do 10 roku życia - do 3 opiekunów.
  2. Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 20 podopiecznych od 10 do 16 roku życia - do 2 opiekunów,
  3. Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 11. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.
 12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,
  2. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  3. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  4. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Nowogardzkiego Domu Kultury.
 13. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  1. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Nowogardzkiego Domu Kultury.
  2. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Nowogardzkiego Domu Kultury.
  3. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 48 h przed imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 14. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:
  1. Normalny: 12 zł.
  2. Ulgowy: 11 zł. - (bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się do 25 roku życia).
  3. Zbiorowy: 10 zł. - (bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup powyżej 10 osób).

Jednocześnie informujemy, iż ww. cena biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Nowogardzkiego Domu Kultury.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011r.

Informacje ze strony www.ndk.pl


reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay