wyszukiwanie zaawansowane

Kategorie ogłoszeń


D O D A J   B O X 
Dziś jest: 25.03.2019 - Imieniny: - Ilość ogłoszeń w serwisie: 807 - Osób online: 25
szukaj
Szukana fraza:

Miejscowość     

Cena           oddo  
Gazeta Goleniowska

(goleniowska.com)


Przetarg na nową Rampę - 25.03.2019 | 15:10

Ogłoszony został dzisiaj przetarg, którego finałem ma być transformacja pokolejowego magazynu, położonego przy ul. Dworcowej w Goleniowie, w tętniące życiem centrum kultury niezależnej.


Klasyka i rozrywka - 25.03.2019 | 14:52

W sobotni wieczór goleniowscy melomani w cyklu "Wieczory z klasyką" mieli przyjemność posłuchać kwartetu smyczkowego"Befane".


Bezpieczna przyszłość - 25.03.2019 | 13:30

Gmina Goleniów jest jednym z ośmiu podmiotów w Polsce, które uczestniczą w pilotażowym projekcie "Bezpieczna przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną". W piątek (22 marca) odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji, które w taki czy inny sposób zajmują się działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, poświęcone temu tematowi.


SPA Żdżary? - 25.03.2019 | 12:47

Prywatny inwestor przymierza się do wybudowania w podgoleniowskich Żdżarach hotelu ze SPA.


Kolejne podejście do dworca - 25.03.2019 | 12:18

Pod koniec przyszłego miesiąca wiadomo będzie czy i za jaką cenę uda się wybudować nowy dworzec kolejowo-autobusowy w Goleniowie.


Goleniów portal oficjalny

(goleniow.pl)


Nabór na stanowiska podinspektora ds. remontów i inwestycji - 25.03.2019 | 11:07

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska pracy Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 04.04.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w kadrach Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie – pok. 209, tel. 91 46 98 207 lub 91 46 98 293 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.


VII sesja Rady Miejskiej - 21.03.2019 | 15:11

W środę, 27 marca br. o godz. 11:00 rozpocznie się VII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń UGiM, będą transmitowane w internecie, na stronie www.goleniow.pl. W porządku sesji są m.in. projekty uchwał w sprawie przyjęcia polityki senioralnej na lata 2019-2023, ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Goleniów, określenia lokalizacji przystanków komunikacji publicznej w Gminie Goleniów, zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Helenów oraz przejęcia od Powiatu Goleniowskiego zadania polegającego na budowie chodników w Rurzycy. Pełny program sesji opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie. Obrady są jawne i może je obserwować każda zainteresowana osoba.


Dzień Otwarty w SP w Krępsku - 20.03.2019 | 11:49

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku zaprasza na Dzień Otwarty w najbliższy piątek, 22 marca. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00. W programie:- zapoznanie z ofertą edukacyjną,- zwiedzanie szkoły,- występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Złota Nutka”,- powitanie wiosny poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, komputerowych, językowych.


Wybory sołtysów i rad sołeckich - 20.03.2019 | 08:54

W kwietniu odbędą się nowe wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów. Na podstawie §18 ust.1 statutów sołectw Gminy Goleniów, stanowiących załączniki do Uchwały Nr XXXIX/450/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectw Gminy Goleniów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 429) zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w Gminie Goleniów w terminach określonych w poniższym spisie, określonych w Zarządzeniach Nr 72/2019 i 75/2019 Burmistrza Gminy Goleniów: Białuń 2 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Bolechowo 10 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Borzysławiec 9 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Budno 2 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Burowo 4 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Czarna Łąka 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.30 Danowo 11 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Glewice 9 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Imno 1 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Kąty 9 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Kliniska Wielkie 9 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Komarowo 5 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Krępsko 10 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Lubczyna 4 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Łaniewo 9 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Łozienica 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Marszewo 1 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Miękowo 12 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Modrzewie 10 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Mosty 3 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Mosty Osiedle 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Niewiadowo 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Podańsko 3 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Pucice 2 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Rurzyca 11 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Stawno 12 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Święta 4 kwietnia 2019 r., godz. 18.00 Tarnowiec 3 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Tarnówko 3 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Wierzchosław 2 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Załom 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Żdżary 11 kwietnia 2019 r., godz. 17.00 Żółwia Błoć 8 kwietnia 2019 r., godz. 17.30


Od 15 marca startuje eWniosekPlus - 18.03.2019 | 15:04

Od piątku, 15 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w aplikacji eWniosekPlus przez internet. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji. Rolnicy, którzy w tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www.arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus. Tu podać trzy dane weryfikacyjne: numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”, kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0), 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony w następujący sposób: osobiście do biura powiatowego ARiMR (72-200 Nowogard, ul. Batalionów Chłopskich 3) lub za pośrednictwem osoby trzeciej lub przesłany pocztą lub przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się: datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku przez rolnika lub osobę trzecią, datę wpłynięcia wniosku do biura w przypadku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera lub firmy kurierskiej, datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą. Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności. Więcej informacji o aplikacji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus.


Goleniów net

(goleniow.net.pl)


A jednak z kamerami coś jest nie tak - 25.03.2019 | 20:30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 14 marca 2019r. na której ujawniono, fakt wykonania rozbudowy monitoringu miejskiego w warunkach samowoli budowlanej.   


Pieczęcie i pieczątki w urzędzie gminy. - 25.03.2019 | 20:30

  Obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych mówi m.in., że do wyrobu pieczęci urzędowych gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych zawierających herb gminy lub województwa są upoważnione wyspecjalizowane podmioty gospodarcze inne niż Mennica Państwowa. Zamawianie pieczęci urzędowych może być dokonane tylko na piśmie. Pismo zamawiające powinno być podpisane przez kierownika zamawiającej jednostki organizacyjnej lub pracownika przez niego wyznaczonego i wskazywać osobę upoważnioną do odbioru wykonanej pieczęci.Pieczęcie, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu, w szczególności z powodu ich zużycia lub uszkodzenia, zniesienia jednostki organizacyjnej lub zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy przekazać niezwłocznie do Mennicy Państwowej lub do wyspecjalizowanego podmiotu gospodarczego upoważnionego do wyrobu pieczęci.Pieczęci urzędowe mają być przechowywane w żelaznych szafkach lub w kasetkach, a podczas urzędowania powinny one znajdować się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęć.O utracie pieczęci urzędowej jednostka organizacyjna jest obowiązana zawiadomić niezwłocznie swoją jednostkę bezpośrednio przełożoną oraz Policję lub Prokuraturę z podaniem okoliczności utraty pieczęci i wskazaniem osoby, która dopuściła się jej utraty.http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19550470316/U/D19550316Lj.pdf    W Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie nie ma dokumentu rozwiązującego i porządkujacego kwestie pieczęci i pieczątek. Istnieje tylko książka pieczęci służbowych (zdjęcie w załaczeniu), za którą odpowiedzialny jest kierowca Urzędu (takie przynajmniej stanowisko jest uwidocznione na stronie Gminy. http://www.goleniow.pl/samorzad/urzad-gminy-i-miasta/dane-teleadresowe/item/2290-wydzia%C5%82-administracji-i-spraw-spo%C5%82ecznych-was ).Domniemywać należy, że nie zawsze pieczątki są prawidłowo przechowywane, szczególnie kiedy taką pieczęć zobaczymy na piśmie podpisanym przez urzędnika, który przebywa właśnie na urlopie bezpłatnym.Gdzie są przekazywane i niszczone zużyte, zepsute, nieaktualne pieczęcie i pieczątki? Nie ma dokumentu rozwiązującego i porządkującego kwestie pieczęci i pieczątek.(red.)   


Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie - 19.03.2019r. - 25.03.2019 | 20:30

Posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Goleniowie - 19.03.2019r.Porządek posiedzenia1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 86/7 położonej w obrębie Żdżary.3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów za rok 2018: Straż Miejska w Goleniowie oraz Ochotnicze Straże Pożarne.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów.6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2030.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Goleniów darowizny nieruchomości.8. Projekt uchwały w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w gminie Goleniów.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.10. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Wiosenna" i "Słoneczna" w miejscowości Podańsko.11. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla w Helenowie oraz ustalenia ich trybu.12. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.13. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego.14. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Goleniowskiego wykonania zadania inwestycyjnego p.n. ?Budowa chodników w ciągu drogi publicznej nr 4101 Z w miejscowości Rurzyca".15. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na opracowanie projektu budowlanego na remont kościoła filialnego w miejscowości Stawno p.w. Opieki św. Józefa.16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.      17. Zakończenie posiedzenia. 


Wykład dr Michała Siedziako pod tytułem "Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)" - 25.03.2019 | 20:30

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej 21.03.2019"Żółty Domek" czyli Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej zaprosił na wykład dr Michała Siedziako pod tytułem "Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989)",W wykład odbył się w czwartek, 21 marca br. o godz. 18:00 w siedzibie ośrodka przy ul. Pocztowej 2 w Goleniowie 


Paplecznik - czyli wTylewizji po Goleniowsku cześć 09 - 25.03.2019 | 20:30

Odcinek dziewiąty pt. "Jak to z kamerami monitoringu było? Czyli sprostowanie od gminnego sprostowania. " - Cykliczny program satyryczny, którego celem jest przedstawianie w inny sposób wydarzeń w naszym gminnym grajdołku. Prowadzenie Małgorzata Kurkowska i Andrzej Bugajski. Tym razem omawiamy powstały z uchybieniami prawnymi system monitoringu, zahaczmy o inwestycje, oraz mówimy o tym czy zastępca burmistrza miał prawo głosować na sesji. Skarga zasadna a częściowo niezasadna czyli co to jest za kocopoł prawny i kto go wymyślił  
reklama w ogłoszeniach

 
    
 


transakcje obsługuje:   dotpay